BUDO BUSHI — HALL OF FAME 8-12-2017

8 grudnia 2017 w m.??cko odby? si? uroczysty seminarium BUDO BUSHI — HALL OF FAME, na kt?rym zebra?o si? wiele mistrz?w sztuk walki z ca?ej Europy!
W imieniu ?wiatowej Organizacji Sokarate wyra?amy ogromn? wdzi?czno?? organizatoru tego wspania?ego seminarium Stanis?awowi Majchrzak!

Link do galerii

You May Also Like