Nowy o?rodek Sokarate w Niemcach

Osu!
19 stycznia 2018 r. w mie?cie Wroc?aw, Polska przyby? ze specjaln? wizyt? z Niemiec Sensei Jakub Cerny i jego ucze? ?ukasz. Dla senseija Jakuba zosta?o zorganizowane szkolenie indywidualne, kt?re przeprowadzili Prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihan Andi Rekunov i asystent Sensei Sergio ?ukaszewicz.
Sensei Jakub Cerny pokaza? wysoki poziom Full Contact Karate i duch prawdziwego Budoka. W wyniku negocjacji, Sensei Jakub Cerny otrzyma? certyfikat oficjalnego przedstawiciela WSO w Niemczech.
OSU!

You May Also Like