Sokarate w Jelczu-Laskowicach!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I DOROS?YCH NA ZAJ?CIA Z SOKARATE FULLCONTACT!

Zaj?cia Sokarate w Jelczu-Laskowicach? dla dzieci w wieku od 5-ciu lat, m?odzie?y i doros?ych.
Adres:
CSiR — Centrum Sportu i Rekreacji
ul. O?awska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice.
Wtorek
19:00 — 20:00 Dzieci;
20:00 — 21:30 M?odzie? i Doro?li;
Pi?tek
19:30 — 20:30 Dzieci;
20:30 — 22:00 M?odzie? i Doro?li;
? 669 996 887
? 666 66 8887
Sokarate Polska

You May Also Like