Sektor 3 Wroc?aw

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wroc?awskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarz?dowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundacj? Wspierania Organizacji Pozarz?dowych „Umbrella” a wsp??finansowanego przez Gmin? Wroc?aw.