Seminarium Sokarate w Norwegii

25 marca 2017 roku w mie?cie Drammen, Norwegia sp?dzili wsp?lny seminarium, kt?ry zosta? zorganizowany przez Mi?dzynarodow? Federacj? Kyokushinkaikan Karate i ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Ob?z zosta? zorganizowany i przeprowadzony: dyrektore wykonawczy Mi?dzynarodowej Federacji Kyokushinkaikan Karate i przewodnicz?cy we Bliskim Wschodzie i P??nocnej Europy ?wiatowej Organizacji Sokarate – Shihan 6 dan Dilnawaz Malik(Norwegia), IFKK Prezes – Goksel Sahinbas Shihan 7 dan(Holandia), dyrektor techniczny IFKK – Shihan Can Sahinbas 7 dan(Turcja), Prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate – Shihan Andrzej Рекунов 7 dan(Polska), Dyrektor dzia?u Full Contact Kumite – Witalij Krasylivskyi Shihan 6 dan(Ukraina).
W seminarium wzi?li udzia? zawodnicy z Norwegii, Holandii, Polski, Turcji, Ukrainy, Pakistanu, Iranu itp.
W trakcie negocjacji przyw?dcy IFKK i WSO podpisa?y umow? o wsp??pracy i wsp?lnej promocji Kyokushin Karate Knockdown i Full Contact Sokarate w Europie i innych regionach.
Przedstawiciele Sokarate europejskich i bliskowschodnich kraj?w potwierdzi?y sw?j udzia? w zbli?aj?cym si? „1 Eurazjatycki Otwarty Puchar Sokarate”, kt?ry odb?dzie si? w mie?cie Ozurgeti, Gruzja.
Otrzymali?my wiele rado?ci i dobrych przyjaci??!
Seminarium by? naprawd? mi?dzynarodowym!
Specjalne podzi?kowania dla Shihan Dilnawas Malik!
OSU!

You May Also Like