Sklep

W sprawie zakupu sprz?tu i wszelkich akcesori?w zwi?zanych z uprawianiem Sokarate takich jak:

 • Kimona treningowego (karate-gi)
 • Naszywek organizacyjnych na kimono
 • Pas?w bia?ych i kolorowych
 • Wszelkich ochraniaczy (gole?-stopa, napi?stniki, hogo, suspensorium)
 • Tarcz treningowych
 • Odznak i plakat?w organizacyjnych
 • Podr?cznika dla uczni?w (Informator Sokarate)
 • Podkoszulk?w, czapek organizacyjnych i inne ubrania
  Bardzo prosimy zwraca? si? bezpo?rednio do swojego instruktora, prowadz?cego zaj?cia w waszym klubie.
  Doradzi on fachowo zakup odpowiedniego sprz?tu.

Karategi
?wiczy? dozwolone tylko w firmowym kimono — Sokarate gi, na kt?rym znajduj? si? wszystkie loga WSO.
120 — 130 cm 95 z?
140 — 150 cm 110 z?
160 — 170 cm 120 z?
180 — 190 cm 130 z?
200 — 210 cm 140 z?
Elit seria dla instruktor?w i wszystkich ch?tnych 350 z?

KOMPLET OCHRANIACZE
OCHRANIACZ G?OWY
OCHRANIACZE GOLENI I ?R?DSTOPIA
SUSPENSORIA
R?KAWICE I NAPI?STNIKI