SOKARATE GRAND PRIX — 2017


20-21 pa?dziernika w Izmaile odby? si? 2 Otwarty Mi?dzyregionalny Turniej w Karate Kontaktowym SOKARATE GRAND PRIX 2017.

You May Also Like