Sokarate Sri Lanka Otwarty Turniej Full Contact Karate

Osu!
Wczoraj dosta?em dobr? wiadomo?? z dalekiej Sri Lanki!
Nasi przedstawiciele Sokarate z powodzeniem wyst?pili w otwartym turnieju Sri Lanki w Full-Contact Karate i zaj?li miejsca na podium! Dziel? nas tysi?ce kilometr?w, ale dla naszej wsp?lnej Sprawy, nie boi si? ?adnego odleg?o?ci i p?omie? Сокаратэ z ka?dym dniem rozpala? si? coraz bardziej, zapalaj?c nowe Serca id?cych po Drodze Сокаратэ!
Od siebie i od wszystkich cz?onk?w ?wiatowej Organizacji Сокаратэ gratulacje Sensei Gayan Udaya Kumara z tym wa?ne Zwyci?stwo!!!
Osu!
WSO Prezes
Shihan Andrei Rekunov

no images were found


You May Also Like